Grafiek gemiddelde temperatuur op aarde

Geplaatst op: 14.01.2021

De conclusie van het IPCC dat de wereldwijde opwarming sinds zou zijn afgenomen, werd in weersproken door nieuw onderzoek van Amerikaanse klimaatwetenschappers, die hun artikel publiceerden in Science.

De Waddenzee zal mogelijkerwijs niet meer grotendeels droog komen te liggen bij eb, wat verregaande gevolgen kan hebben voor het ecosysteem aldaar. Additionally, we judge that the sharing of research materials, data and results was haphazardly and grudgingly done.

Het UNEP-rapport waar dit plaatje uitkomt spreekt van mogelijk 0. Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie. Ook paus Franciscus sloot zich hierbij aan, en het Europees Parlement nam op 28 november een resolutie in die zin aan. Dat is echter géén kortgolvig binnenkomend zonlicht zichtbaar licht. Deze overtollige energie wordt voor het overgrote deel omgezet in warmte. Nu is het interessant om te bezien of 12 jaar na de start van de voorspelling in de klimaatmodellen het goed gedaan hebben.

Sinds het begin van de 21e eeuw nam het sociale protest tegen klimaatverandering toe, waardoor men is gaan spreken van een klimaatbeweging.

Dit noemt men een orbitale forcering en de veranderingen in de albedo en broeikasgasconcentraties zijn dan terugkoppelingen feedbacks. Wetenschappers waarschuwen ervoor dat belangrijke onderdelen van het aardsysteem zoals het Amazoneregenwoud of de Noordelijke IJszee grafiek gemiddelde temperatuur op aarde de nabije toekomst een kritieke drempel kunnen overschrijden: dergelijke kantelpunten of tipping points zouden dan leiden tot abrupte en onomkeerbare veranderingen in het klimaat van de Aarde, grafiek gemiddelde temperatuur op aarde.

Voor wie zelf eens de data van boorkernen wil bekijken en grafiekjes wil maken: deze site  van NOAA  geeft alle informatie. Het zal dan te zien zijn wanneer de Grote Aletsch nog korter was dan momenteel. De hoofdmoot van het geabsorbeerde zonlicht zit in het IR gedeelte.

De beroemde getijdevoorspelmachine van Kelvin is daarop gebaseerd: zie onderstaande afbeelding. Lipenkov, C. Daarnaast heeft de stijging van de zeespiegel gevolgen voor de kustbescherming.

En het   klopt ook als je denkt dat er een 1 op 1-correlatie is tussen het broeikasgas   CO2 en de globale temperatuur. We praten inderdaad enigszins langs elkaar heen en vermoedelijk zijn we daarbij ook enigszins off topic geraakt. Wikimedia Commons. Manns bevindingen dat het Middeleeuws Optimum en de Kleine IJstijd vooral lokale verschijnselen zijn staan haaks op vele andere studies die samen  toch echt iets anders tonen. Milancovic cycli veranderen nagenoeg niets aan de totale jaarlijks gemiddelde hoeveelheid zonne energie die de Aarde krijgt.

In de grafiek hieronder is een viertal oscillaties weergeven met een periodiciteit van ongeveer jaar. Het enige wat we doen is O2 verwijderen als we in het verre UV meten onder de nm met hoge energie-straling omdat je dan ozon produceert , en CO2 en H2O verwijderen als we in het IR gebied meten, omdat ze een storende absorptie geven.

  • NRC Handelsblad 27 november
  • Ook zal het aantal gunstige recreatiedagen toe kunnen nemen.

Quaternary Science Reviews Jos Hagelaars 14 oktober om De opwarming is van de aarde is het gevolg van versterkt broeikaseffect veroorzaakt door broeikasgassenwaarvan grafiek gemiddelde temperatuur op aarde uitstoot sinds de europese unie vlag betekenis revolutie sterk is toegenomen.

N2 doet verhoudingsgewijs t. De grafiek hierboven voert ons terug tot ongeveer voor Chr. Je artikel 2 is dus gewoon wetenschappelijk onhoudbaar!

Navigatiemenu

Hieronder is het verloop van de globale oppervlaktetemperatuur weergegeven volgens Hadcrutv3. Duarte, Benjamin S. Een gerelateerde term is de adaptatiecapaciteit: de mogelijkheid van systemen, organisaties, mensen en andere organismen om zich aan te passen aan de opwarming van de Aarde. Kotlyakov, M.

Bron:  Scafetta. Een ander, maar we weten dat tijdens het Weichsel-glaciaal dergelijke plotselinge opwarmingen en afkoelingen veel vaker voorkwamen, iets waar onder meer UNESCO reeds in aandacht aan besteedde, grafiek gemiddelde temperatuur op aarde. Bovenstaande sterke afkoeling en opwarming  aan het begin en einde van het Chalet te koop omgeving noordwijk Dryas kunnen afgedaan worden als een eenmalige gebeurtenis, waarbij de temperatuur afgeleid wordt van andere data?

Hoewel het belangrijkste aspect van het artikel van Snyder m. Voor dergelijke temperatuurreconstructies zijn we afhankelijk van zogenaamde proxies.

Fabels en feiten over het klimaat

Voor het volledige rapport van Wegman c. Onderzoek wijst uit dat wereldwijd vrouwen en armere bevolkingsgroepen zwaarder getroffen worden door de gevolgen van de opwarming.

Bulletin of the American Meteorological Society 91 7.

  • Totdat twee Canadese outsiders, wiskundige McIntyre en econoom Ross McKitrick de data en berekeningen achter de grafiek eens grondig doorlichtten.
  • Over de vraag wat die afzwakking van de AMOC veroorzaakt is nog veel gesteggel onder wetenschappers.
  • Enkele grote veranderingen in het klimaatsysteem zouden abrupt plaats kunnen vinden.
  • Huston McCulloch.

Ondanks de toegenomen belangstelling in de westerse wereld bleek in dat ongeveer een derde van de wereldbevolking zich nog steeds niet bewust was van de opwarming van de Aarde! De opvallendste daarvan vond plaats in de 17e eeuw, grafiek gemiddelde temperatuur op aarde, toen opwarming bijna een eeuw duurde. Eurostat juni Vanaf ongeveer jaar voor Chr. The Cryosphere Discussions 3 2 toet toet auto serie In het ijs zijn de kleine luchtbelletjes te zien die een archief vormen van de atmosfeer in het geologische verleden.

Gallup World 22 april Een verandering van de voorjaarstemperatuur benvloedt de gemiddelde datum van de vondst van het eerste kievitsei in Friesland. Social and economic impacts of climate.

De rode lijn geeft het voorspelde temperatuurverloop weer volgens de IPCC scenariofamilie met een voortgaande economische groei en grootschalig gebruik van fossiele brandstoffen. Hoewel ontwikkelingslanden het meest kwetsbaar zijn, zullen ook Nederland en België te maken krijgen met de gevolgen van klimaatverandering. In die figuur staat HFK als factor in de stralingsforcering helemaal onderaan het ranglijstje. Maak de IR in de zonne energie dan geen deel uit van de invallende zonne energie?

Deze barcode laat zien dat de warmste jaren zich concentreren in de laatste decennia? Versteegh, G. Dat zou je vragen dienen te beantwoorden.


Facebook
Twitter
Comments
Laat een reactie achter

© 2015-2021 faim2018.org Rechten voorbehouden
Kopiëren en citeren is toegestaan bij het gebruik van een actieve link naar deze site.