Wanneer mag politie inval doen

Geplaatst op: 05.10.2020

Met vriendelijke groet, Peter Hermens, advocaat Reply. De verdachte doet er goed aan hierover in het eerste gesprek met de advocaat te spreken.

Dat kan ertoe leiden dat er sprake is van een vormverzuim, dat gevolgen kan hebben voor de afloop van de strafzaak tegen je. Een plaats kan onder meer zijn een woning, doch ook andere locaties komen in aanmerking. Als de kinderen minderjarig zijn, worden de ouders altijd verwittigd. Je bent als patiënt thuis aan het kweken binnen of buiten en dan ineens staat er politie voor de deur met de vraag of je cannabisplanten in je bezit hebt.

De resultaten die voortkomen uit de huiszoeking zullen dan minstens geweerd moeten worden uit het dossier. Er is echter een wezenlijk verschil tussen zoekend rondkijken, en doorzoeken. Mocht u nog overleg willen, kunt u vanzelfsprekend altijd contact opnemen met kantoor.

Wanneer mag politie inval doen bedoeling is voorwerpen of stoffen te zoeken die gevaarlijk zijn voor de persoon zelf, voor anderen of die de betrokkene zouden kunnen helpen bij een ontsnapping. Strafbare feiten Hennepstekken Action glazen potje wordt veelvuldig geteeld voor de winning van marihuana wiet.

Meer bepaald kunnen we drie soorten huiszoekingen onderscheiden:. Home Blog Mag de politie zomaar mijn woning binnentreden wanneer zij vermoeden dat ik een hennepkwekerij heb. Dit kan ook een effect hebben op latere bewijsvergaring die hieruit voortkomt.

Algemene tips voor verdachten

De politieman of vrouw die het verhoor afneemt zal proberen een persoonlijk contact met je te maken. Aan het bureau worden de personalia van de verdachte genoteerd.

Verklaar pas nadat je een advocaat hebt gesproken. Doorzoek de site De wet zegt duidelijk wat wel en wat niet mag bij fouillering.

In Belgi is een huiszoeking toegestaan met een bevel van de onderzoeksrechter. De politiediensten zullen naar bewijsmateriaal op zoek gaan die te maken hebben met het op het bevel vermelde misdrijf, wanneer mag politie inval doen.

Verklaar pas nadat je een advocaat hebt gesproken. Bij meerderjarigen is het niet vanzelfsprekend dat de ouders bij het onderzoek betrokken worden. De huiszoeking. De advocaat-generaal, de officier wanneer mag politie inval doen justitie of de hulp officier van justitie dient op grond van artikel 9 Opiumwet en artikel 3 Algemene wet op het binnentreden een machtiging af te geven om het binnentreden van een woning zonder toestemming van de bewoner te rechtvaardigen.

Welke bevoegdheden heeft de politie?

Indien men een urinestaal wil nemen, kan dit enkel mits voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming. De bewoner is nooit verplicht zijn toestemming te geven. Wanneer het parket tot vervolging beslist, worden zij gedagvaard om samen met hun kind voor de jeugdrechter te verschijnen.

Bijvoorbeeld: de onderzoeksrechter geeft een huiszoekingsbevel voor inbreuken op de drugwetgeving. Je hebt het recht om alleen je personalia en je adres te vertellen en er voor het overige volledig het zwijgen toe te doen.

Toetsing van de inverzekeringstelling door de rechter-commissaris Uiterlijk 3 dagen en 15 uur na de aanhouding wordt de verdachte naar wanneer mag politie inval doen Rechter-commissaris gebracht en door deze gehoord. Mag de politie je woning tegen je wil betreden. Deze gegevens zijn wel bruikbaar als bewijs.

Meer over Coronavirus

We hopen dat u iets aan deze informatie heeft. Hier bestaan aparte regelingen voor. Als de politie iets in beslag wil nemen, mag er zonder toestemming worden binnengetreden als er sprake is van een heterdaad situatie of wanneer het gaat om een verdenking waarvoor v oorlopige hechtenis is toegelaten.

Dit is vaak pas mogelijk als je de dieren in de hand hebt. De politie mag een woning betreden wanneer er sprake is een ontdekking op heterdaad of wanneer er sprake is van een verdenking van een feit dat is genoemd in artikel 67 van het wetboek van strafvordering. Dit zal slechts in bepaalde zeer restrictieve gevallen mogelijk zijn op basis van de  strafwet.

Het enige dat de politie dan nog dient te doen is zich te legitimeren en het doel van het bezoek te vertellen. You can revoke your consent any time using the Revoke consent button. Wilde graag weten of de politie zomaar gemachtigd is khaleesi game of thrones actress een garage van woonhuis van ons open te maken, wanneer mag politie inval doen.

Wanneer er sprake zoete aardappel bewaren in water van een verdenking van een strafbaar feit op heterdaad of verdenking van wanneer mag politie inval doen misdrijf waarvoor voorlopige hechtenis is toegestaan, om ieder daartoe vatbaar voorwerp in beslag te nemen, kasten of lad.

Op zoek naar een advocaat strafrecht?

Onttrek niet te veel woonruimtes aan de kweek. Als een meerderjarige bijvoorbeeld nog thuis woont, kan een brief van het parket in de bus of de politie die thuis aanbelt, al heel wat vragen oproepen.

Gerelateerde artikels Terug naar alle artikels.

Niettemin is het betreden van een garage zonder - zoals u noemt - papierwerk onder omstandigheden mogelijk wanneer er bijvoorbeeld sprake is van gerechtvaardigde spoed bij de justitile autoriteiten. Als een meerderjarige bijvoorbeeld nog thuis woont, de ernst van het verzuim het onrechtmatig binnentreden en het nadeel dat daardoor wordt veroorzaakt, kan een brief van het parket in de bus of de politie die thuis aanbelt. Wanneer mag politie inval doen rechtbank dient wel rekening te houden met het belang dat het geschonden voorschrift dient.

Inverzekeringstelling kan plaatsvinden indien:.


Facebook
Twitter
Comments
Mikey 11.10.2020 07:47 Antwoord

De politie mag een woning betreden wanneer er sprake is een ontdekking op heterdaad of wanneer er sprake is van een verdenking van een feit dat is genoemd in artikel 67 van het wetboek van strafvordering. In dat geval zal ze proberen zo snel mogelijk een huiszoeking met een bevel van de onderzoeksrechter uit te voeren.

Laat een reactie achter

© 2015-2021 faim2018.org Rechten voorbehouden
Kopiëren en citeren is toegestaan bij het gebruik van een actieve link naar deze site.