Mijn amc vumc dossier nl

Geplaatst op: 12.01.2021

In de app vindt u de belangrijkste functionaliteiten van Mijn Dossier, zoals het inzien en aanvragen van afspraken, overzicht van uw medicijnen en berichten van en aan het behandelteam. Ontvang ik een bewijs dat ik toestemming heb verleend? Om welke medische gegevens gaat het?

In het kader van uw behandeling worden er allerlei gegevens over u verzameld. Om welke medische gegevens gaat het?

Waarom zou u uw medische gegevens digitaal beschikbaar stellen? Heeft u een dossier van zowel locatie AMC als van locatie VUmc en wilt u niet dat deze dossiers worden samengevoegd? Uw behandelaar heeft u dan al uitleg kunnen geven. Neem bij spoed direct telefonisch contact op met de polikliniek waar u onder behandeling bent of bel uw huisarts. Onder het tabblad Voorkeuren kunt u uw wachtwoord wijzigen, uw persoonsgegevens zoals uw adres wijzigen en meldingen instellen.

De zorgverlener buiten Amsterdam UMC krijgt toegang tot het volledige dossier uitgezonderd gegevens mijn amc vumc dossier nl de afdelingen Psychologie, Psychiatrie en Klinische genetica! Ik heb een vraag gesteld en nog geen antwoord gekregen. Heeft u gezondsheidsproblemen die op dit overzicht ontbreken of zijn gezondsheidsproblemen niet meer van toepassing dan kunt u deze hier toevoegen of verwijderen.

Dit kunnen wij niet louis vuitton armband blokjes. Vaccinaties Hier staat een overzicht van vaccinaties die u heeft gehad en die bij ons bekend zijn.

Medische voorgeschiedenis Hier vindt u een overzicht van uw medische voorgeschiedenis voor zover die bij ons bekend is, mijn amc vumc dossier nl.

Bijvoorbeeld brieven die u van ons ontvangt, maar ook brieven die vanuit AMC of VUmc naar uw huisarts of een andere zorgverlener zijn gestuurd.
  • Dit is alleen mogelijk als uw toestemming kan worden verondersteld of als er sprake is van zwaarwegende belangen.
  • Ouders of wettelijke vertegenwoordigers van kinderen tot 12 jaar hebben recht op inzage in het dossier van hun kind.

Belangrijke informatie voor polikliniek bezoeken

U leest bijvoorbeeld over uw medische klachten en of u de dosering van uw medicijnen gaat verhogen of verlagen. Om technische redenen kunnen deze nog niet getoond worden in het patiëntenportaal. Deze verzoeken vindt u bij Taken. In het geval u een correctie van uw dossier wenst, is het van belang of het al dan niet gaat om een feitelijke onjuistheid.

Dit onderzoek kan worden uitgevoerd door uw eigen behandelaar, maar ook door andere onderzoekers.

Wij adviseren om het bezwaarformulier minimaal een week voor uw afspraak bij Amsterdam UMC in te dienen. Houdt uw identiteitsbewijs bij de hand.

Corona-maatregelen We zetten ons in om ons ziekenhuis veilig te houden tijdens de coronacrisis. Neem dan contact op via telefoonnummer - op werkdagen van De openingstijden zijn van 8.

Neem bij spoed direct telefonisch contact op met mijn amc vumc dossier nl polikliniek waar u onder behandeling bent of bel uw huisarts. Als u iemand anders uw cd-rom wilt laten ophalen, dan kunt u hiervoor zelf een machtiging opstellen en ondertekenen.

Veelgestelde vragen

Als u uw verleende toestemming wilt intrekken, dan kunt u hiervoor een baliemedewerker benaderen of een verzoek indienen via Mijn Dossier. Corona-maatregelen We zetten ons in om ons ziekenhuis veilig te houden tijdens de coronacrisis.

Via enkele eenvoudige stappen krijgt u vervolgens toegang tot Mijn Dossier.

Wachtwoord mijn amc vumc dossier nl Hier kunt u zelf uw wachtwoord wijzigen! Maakt u zich zorgen. Het is belangrijk dat deze gegevens kloppen. Omdat uw zorgverleners op beide locaties werkzaam kunnen zijn, is uw patintendossier voortaan zowel op locatie AMC als VUmc voor hen beschikbaar? Of uw afspraak geschikt is om te videobellen kunt u overleggen met uw zorgverlener.

Met DigiD inloggen

Aanvulling, correctie en vernietiging van uw medisch dossier Het is mogelijk om uw dossier aan te vullen met informatie die u belangrijk vindt. De gegevens die in het kader van de zorgverlening verzameld worden, kunnen ook gebruikt worden voor medisch-wetenschappelijk onderzoek. U kunt op de volgende manier toestemming geven of intrekken:. Hier vindt u antwoord op veelgestelde vragen. We vragen u om dan telefonisch contact op te nemen met de polikliniek waar u onder behandeling bent.

  • In het geval u een correctie van uw dossier wenst, is het van belang of het al dan niet gaat om een feitelijke onjuistheid.
  • Klik hier voor de printversie van Uw medisch dossier.
  • Bespreek dit tijdens uw volgende afspraak.
  • Op de website van de  NPCF  staat daarvoor een voorbeeldbrief.

Dan kan uw zorgverlener voortaan ook uw gegevens inzien en aanvullen wanneer hij op de andere locatie werkt, mijn amc vumc dossier nl. Voor spoedvragen is een mail sturen niet geschikt. Het is niet mogelijk om bepaalde informatie uit te sluiten. U kunt er bijvoorbeeld ook voor kiezen de resultaten pas te bekijken na de volgende afspraak.

Hier vindt u antwoord op veelgestelde vragen. U bent in dergelijke publicaties nooit herkenbaar. Veelgestelde vragen Ik wil mijn toestemming intrekken, dan kunt u hen hier direct een bericht sturen.

Vraag mijn amc vumc dossier nl uw behandelteam Heeft auto tekenen kind een vraag aan uw behandelteam, wat zijn hiervan de gevolgen.

Introductie

Een kort overzicht van de functionaliteiten van Mijn Dossier vindt u in onderstaand filmpje. Uw zorgverlener vertelt u tijdens het volgende consult over de betekenis van de uitslag. Bovendien heeft iedere zorgverlener een geheimhoudingsplicht.

Dit kan uw huisarts zijn, maar ook een verloskundige, tandarts of een andere specialist.

Uitslagen Hier leest u de uitslagen van verschillende onderzoeken die er zijn gedaan. Zowel artsen, uw persoonsgegevens zoals uw adres wijzigen en meldingen instellen. Onder het tabblad Voorkeuren kunt u uw wachtwoord wijzigen, verpleegkundigen als andere medewerkers van het AMC zijn gebonden aan het beroepsgeheim.


Facebook
Twitter
Comments
Ewald 15.01.2021 19:36 Antwoord

Samen verlenen zij zorg aan alle patiënten van Amsterdam UMC. U hebt met betrekking tot uw dossier een aantal rechten.

Laat een reactie achter

© 2015-2021 faim2018.org Rechten voorbehouden
Kopiëren en citeren is toegestaan bij het gebruik van een actieve link naar deze site.